หน้าแรก ทั่วไป ข่าวจากคณะกรรมการ ลงประกาศ! แผนที่ ติดต่อเรา

บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้

ข้อมูล
 การเคหะแห่งชาติ
 ตรวจสอบอาคารว่าง
   โครงการบางใหญ่ซิตี้
 ผังโครงการบางใหญ่ซิตี้
 ขนาดส่วนต่างๆของห้อง
 คุณสมบัติและระเบียบการจอง
 แผนที่ตั้งการเคหะแห่งชาติ
 ค้นหาบ้านว่างทุกโครงการ
   ด้วยเทคโนโลยี GIS
 เครื่องมือช่วยคำนวนค่าใช้จ่าย
   ในการผ่อนบ้านเือื้่ออาทร
ข่าวทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์
  นานาสาระ
  เรื่องทั่วไป
  ข่าวสาธารณะสุข
  ข่าวบันเทิง

สถิติผู้เข้าชม

ตลาดเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้

Classified ขายสินค้า (616)
รับจ้าง - งานบริการ (38)
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (1)
อสังหาริมทรัพย์ (824)
ต้องการซื้อ-สินค้า (18)
ต้องการหา-ผู้รับจ้าง (4)
ประกาศอื่นๆ ทั่วไป (541)

ชุมชนเพื่อนบ้าน
 • ตลาดนัดบ้านเอื้ออาทร
      ทั่วทุกภูมิภาค
 • บ้านเอื้ออาทรราชบุรี(เจดีย์หัก)
 • บ้านเอื้ออาทรรามอินทรา-คู้บอน
 • บ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง
 • บ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน1
 • บ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน2
 • บ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน3
 • บ้านเอื้ออาทรมีนบุรี
 • บ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ3
 • บ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า2
 • บ้านเอื้ออาทรบางนา กม.16
 • บ้านเอื้ออาทรคลองถนน
 • บ้านเอื้ออาทรหัวหิน1
 • บ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่
 • บ้านเอื้ออาทรหนองหาร
 • บ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ1
 • ศูนย์การเรียนบ้านเอื้ออาทร
      คลองห้า

 •  ประชาสัมพันธ์
  สรุปการประชุมร่วมกัน วันที่ 12 ก.ค. 56

  ของการสรุปเอกสารนี้เพื่อเป็นสื่อกลาง ให้ทิศทางความเข้าใจ ในการสื่อสารที่ตรงกัน ตามที่ท่านส่งผู้แทนเข้าร่วมหารือข้อตกลง และพร้อมหาแนวทางการทำงานร่วมกันของทุกคนให้สอดคล้องกันเป็นไปตาม กม. กำหนดในอนาคตอันใกล้  จากที่มีการชุมนุมในวันที่ 12 ก.ค.56   ต่อเนื่อง ในวันที่ 13 ก.ค. 56  ส่งผลให้เกิดการประชุมหารือร่วมกันสามฝ่าย  ระหว่าง บ .เคโฮม   ผู้แทนการเคหะฯ  ผู้แทนเอื้ออาทร ฯ   โดยมี  ผู้สื่อข่าวทั้งนักหนังสือพิมพ์ และสถานีโทรทัศน์ และท่าน  ปลัดอำเภอเป็นสักขีพยาน 

                      ผลการประชุมในวันนั้น  !!!!!  ได้เป็นที่ทราบว่า  การเคหะได้คัดเลือก บ.เคโฮม  เป็นผู้ประมูลต่ำสุด และตกลงทำงานต่อให้กับการเคหะฯ และตกลงรับจ้างทำงานดูแลเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้  ต่อไปอีก 6  เดือน  (คุณน้อย เจ้าหน้าที่เคหะฯ เป็นผู้ชี้แจง)      สาเหตุที่ต้องประมูลจ้างงานต่อ   เพราะ ในจำนวนผู้ที่โอนสิทธิ์ของเอื้อ ฯ ยังไม่พร้อมที่จะจัดตั้ง คณะกรรมการนิติบุคคลเองได้  ซึ่งการจัดตั้งทุกอย่าง จะถูกกำหนดด้วยกม. พ.ร.บ. อาคารนิติบุคคล (ควรหาอ่านเพิ่มเติม)  มี ส.ค.บ. เป็นผู้ตรวจสอบดูแลได้  เมื่อเรายังทำการโอนสิทธิ์ไม่ถึงปริมาณที่จะพร้อมจัดตั้ง คณะกรรมการฯ ของเราเอง ซึ่งต้องเป็นไปตาม กม. การเคหะฯ จึงต้องหาผู้ดูแลแทนเราต่อไป  และ การเคหะฯได้มอบหมายให้ บ.เคโฮม ฯ รับงานต่อและ จะทำหน้าที่จนครบวาระ  ม.ค. 57  และเมื่อหากเวลานั้นมาถึง  เรายังไม่พร้อม หรือปฏิบัติการบริหารงานดูแลกันเองได้ การเคหะฯ จะเข้ามาจัดการเองและต้องสรรหา บริษัท อื่นใดๆ มารับช่วงต่อไปจนกว่าเราจะพร้อมในที่สุด

    การที่เราจะพร้อมได้นั่น  หมายถึง ในจำนวนเจ้าของห้องที่โอนสิทธิ์แล้วโดยสมบูรณ์ตามกม.ต้องมีจำนวน เกินกว่า 60 % (สอบถามจำนวนได้จากเคหะฯ หรือทางบ.เคโฮม)และผู้ที่เป็นเจ้าของห้องตามสัญญาที่ถูกต้องเท่านั้น ที่จะมีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกหรือรับการสรรหาให้เป็น คณะกรรมการ ฯ  และพร้อมที่จะทำหน้าที่ได้ทันที  โดยการแบ่งสายงานจะมีนิติ  2 นิติคือฝั่งเขียวและฝั่งส้ม  ลักษณะการแบ่งได้ถูกพิจารณาโดยกรมที่ดินและการเคหะฯ เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณ ทีเหมาะแก่การบริหาร (คุณน้อยเจ้าหน้าที่เคหะฯ เป็นผู้ชี้แจง)   ถามว่าเงินกองทุนนิติฯ ของเราจะมาจากใด หากเราต้องมีนิติฯเอง เราจะได้เงินจำนวน 25 บาท เป็นเวลามา 5 ปี ที่เราได้จ่ายผ่าน บ. เคโฮม  โดย เคหะฯ จะส่งมอบคืนให้ และในส่วนของห้องที่ยังขายไม่ได้การเคหะ จะเป็นผู้ชำระแทนจนกว่าจะมีเจ้าของตัวจริง แทน   การจัดสรรการเงินของนิติฯของเราในอนาคต  จะต้องมีการทำบัญชีและรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชี ที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกม. (เป็นสิ่งสำคัญ ที่ เราจะ ต้องสรรหากันเพื่อรองรับต่อไปในอนาคต)

  การถามและตอบในส่วนของการค้างค่าไฟที่เป็นปัญหาในวันที่หารือร่วมกันนั้น บ.เคโฮม แจ้งว่าได้เคลียร์ค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้าให้เป็นศูนย์แล้ว  ทั้งของใหม่เก่าไม่มีค้าง ณ ปัจจุบัน  (เทปบันทึกเสียงสักขีพยาน เอกสารยืนยันในที่ประชุม)

  การถามตอบ ในปัญหา ของ ผู้แทนที่เสนอปัญหาไปในแต่ละตึกที่ต่างๆ มากมาย  เช่น แท้งน้ำ ท่อ ตึก พื้นดิน รากฐาน ฐานรากของตึก ตัวอาอคาร พื้น ทางเดิน ไฟทางเดิน รปภ. ฯ   ตลอดจนการ ทรัพย์สินส่วนกลางที่เกิดชำรุดเสียหาย  (  ควรหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องทรัพย์สินส่วนกลาง)  เป็นที่ตกลงกันว่า    

   ให้นับตั้งแต่เดือนส.ค. 56 – ม.ค. 57 บ.เคโฮม จะมีหน้าที่ซ่อมแซม และบำรุง รักษา และหากไปทำการที่ตึกใดตามคำร้องที่ได้เขียนเสนอต่อผู้แทนอาสาฯ รวบรวมส่ง ให้ทางบ. เคโฮมฯและ เคหะฯ ทราบแล้ว  ในแต่ละตึกต้องจัดสรรหา เจ้าของห้อง ห้องใดห้องหนึ่งในตึกนั้น ตรวจสอบร่วมด้วยทุกครั้งที่มีการทำการตามคำร้องไป ของแต่ละตึก  โดยให้คนในตึกนั้นเซ็นรับทราบ (DOUBLE CHECK)  และต้องสมบูรณ์ที่สุดก่อนส่งมอบให้กับการเคหะฯในเดือนก.พ. 57 ที่จะถึง 

  ทาง บ. เคโฮมแจ้งว่าทางบ. มีหน้าที่ซ่อมแซม และบำรุง ให้สมบูรณ์ ในส่วนที่ชำรุด หรือใช้การไม่ได้ ให้ใช้การได้ ดีที่สุดก่อนการส่งมอบงานครั้งสุดท้าย สิ้นเดือน มค. 56  แต่จะมีลักษณะที่บางอย่างต้องจัดซื้อเพื่อมาทดแทน อันนี้เป็นอำนาจของการเคหะ ที่ต้องอนุมัติงบ จัดซื้อจัดจ้าง บ.เคโฮม ทำ ต่อไป  ในเรื่องนี้ต้องพิจารณา เป็นในลักษณะที่ถูกทิศทางการดูแลที่ถูกต้องต่อไปฯ   (การเคหะจะใช้เงินกองทุน ของเรา ที่เก็บไป  25 บาท)   

  และที่สำคัญ หน้าที่ของแต่ละตึกต้องให้จัดเตรียมสรรหา  บุคลากร 5 ท่านเป็นอย่างน้อย   (ขอสำเนาบัตรปชช. รับรองสำเนา )  เพื่อทำหน้าที่  รวบรวมปัญหาในตึก  ส่งต่อตัวแทนฯ รวบรวมปัญหา(รายชื่อ แจ้งไว้ที่บอร์ดฯ) นำส่ง บ.เคโฮม และหรือส่งต่องานของ เคหะฯ เป็นที่ตกลงว่าต้องมีการลงชื่อรับส่งและรับทุกครั้ง ตามงานนั้นหากเกินกว่า 15วันต้องได้รับคำคำตอบว่าอย่างไรติดขัดและจะถูกดำเนินการเมื่อใด นอกจากตัวแทนอาสาฯ แล้วผู้อยู่อาศัยต้องกระตุ้นติดตามเรื่องตัวแทนฯ ให้ติดตามปัญหาที่ได้ส่งคำร้องขอไปด้วย ในการรับเรื่องจากแต่ละตึกใช้เวลา รวบรวม 15 วัน จะมีการแจ้งความเข้าใจ นับตั้งแต่มีการติดบอร์ดและกระจายเสียงให้ทราบพร้อมกันในวันแม่ที่จะถึงนี้ 12 ส.ค. 56  เมื่อพ้นกำหนดหากตึกใดไม่มีส่งคำร้องถือว่าท่านไม่ประสงค์แจ้งเรื่องใด เราจำเป็นต้องทำในทิศทางเดียวกันและต้องไปพร้อมกันแบบมีมาตรฐาน มีความศักดิ์สิทธิ์ในคำร้องขอเรา ไม่ใช่เพียงแค่กระดาษที่ผ่านตาเท่านั้น   การที่ต้องมี บัตรประชาชนของเจ้าของห้อง ชั้นละ 1คน รวม 5 ชั้นในแต่ละตึก กำกับคำร้องนั้น เนื่องจากขณะนี้ ทางเคหะมีคำร้องสูงมาก การทำให้ง่ายมีระบบระเบียบจะทำให้ง่ายขึ้นต่อการพิจารณา (คุณน้อยเจ้าฯ ให้คำแนะนำในการทำเรื่องคำร้องนี้ฯ)

  ในการประชุมหารือร่วมกัน เรามีทั้งการอัดเทปโดยคนของเรา มีรายงานการประชุม และการอัดเทปของผู้สื่อข่าวเป็นพยานสำคัญฯ ได้ออกอากาศไปบางส่วน    ทั้งนี้ !  หากเราไม่ได้รับการตอบรับการทำงานให้กับเรา ตามมติที่ประชุมเราคงต้องวอนขอร้อง สื่อเป็นกระบอกเสียงเราต่อไป และหรือในด้นอื่นที่เหมาะสมต่อไป 

  เบอร์โทร การเคหะฯ   หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม  02-1575525-6  คุณสุขุมาล  คุณน้อย   ส่วนบริการ

  การเคหะแจ้งว่าทุกห้องหากสัญญาถึงเวลาครบห้าปีแล้ว  ให้ทำเรื่องโอนล่วงหน้าได้ทันที

  สรุปโดยรวม

  -                  ก่อนการส่งมอบโดยสมบูรณ์ของ บ.เคโฮม ต่อการเคหะ  ต้องเป็นไปตามที่ตกลงกันฯ ก่อนสิ้นเดือน มค. 57  เป็นหน้าที่ของตัวแทน แต่ละตึกต้องขวนขวาย  ประสานงาน กับตัวแทนอาสา ฯ  

  -                  หน้าที่ทุกคนควรที่จะต้อง ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในส่วน ของพรบ.นิติบุคคล  ทรัพย์สินส่วนกลาง เพื่อให้เข้าใจการบริหารงานให้มากขึ้นในอนาคต  เป็นเรื่องจำเป็น อย่างมากที่เจ้าของห้องต้องทราบ

  -                  แต่ละตึกต้องสรรหาผู้แทนชั้นละ 1 คนรองรับการประสานงานที่เราร้องขอไปก่อนสิ้น มค.57 ร่วมกันปกป้องดูแลตึกของท่าน

  -                  เมื่อมีข่าวสารใหม่จะมีการแจ้งเรื่องต่างๆ ผ่านบอร์ดกลาง  หรือแจ้งทางเสียงแก้ผู้อยู่อาศัยฯ แล้วแต่วาระในเรื่อง ต่อๆไป สื่อกลางข้อมูลจะติดประจำต่อเนื่องที่บอร์ดกลาง   เป็นหน้าที่ ที่ท่านต้อง หาเวลารับข้อมูลข่าวสารนั้นต่อไป ด้วยตัวของท่านเอง!!!!

  -                  ทุกตึก  ต้องช่วยกัน เตรียมมองหา บุคลากร  รองรับการเป็นคณะกรรมการ ฯ ที่ถูกต้องตามสิทธิ์ ทางกม.  เพื่อรองรับการเลือกตั้ง สรรหา ต้องมีศักยภาพ พร้อมรองรับการเรียนรู้ การทำความเข้าใจระบบการทำงาน  กระบวนการทั้งหมด  ในการดูแล และบริหารงาน เอื้ออาทรฯ   

  -                       ในส่วนของสถานที่ ตั้งนิติ ทั้งสองฝั่ง เราต้องเตรียมพร้อม เรื่อง ระบบเอกสาร อุปกรณ์ เครื่องใช้ ส.น.ง.และบุคคลากรทำทุกส่วนงานเช่น ช่างฯ   แม่บ้านฯลฯ      ก่อน  เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2557  ที่จะถึงนี้

   

   

   

  สรุปการประชุม ที่สืบเนื่องนับตั้งแต่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นมา 
ของผู้พักอาศัย อาคารเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้

   

  ชุมชนบ้านเอื้ออาทร@บางใหญ่ซิตี้