หน้าแรก ทั่วไป ข่าวจากคณะกรรมการ ลงประกาศ! แผนที่ ติดต่อเรา

บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้

ข้อมูล
 การเคหะแห่งชาติ
 ตรวจสอบอาคารว่าง
   โครงการบางใหญ่ซิตี้
 ผังโครงการบางใหญ่ซิตี้
 ขนาดส่วนต่างๆของห้อง
 คุณสมบัติและระเบียบการจอง
 แผนที่ตั้งการเคหะแห่งชาติ
 ค้นหาบ้านว่างทุกโครงการ
   ด้วยเทคโนโลยี GIS
 เครื่องมือช่วยคำนวนค่าใช้จ่าย
   ในการผ่อนบ้านเือื้่ออาทร
ข่าวทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์
  นานาสาระ
  เรื่องทั่วไป
  ข่าวสาธารณะสุข
  ข่าวบันเทิง

สถิติผู้เข้าชม

ตลาดเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้

Classified ขายสินค้า (641)
รับจ้าง - งานบริการ (38)
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (1)
อสังหาริมทรัพย์ (841)
ต้องการซื้อ-สินค้า (18)
ต้องการหา-ผู้รับจ้าง (4)
ประกาศอื่นๆ ทั่วไป (537)

ชุมชนเพื่อนบ้าน
 • ตลาดนัดบ้านเอื้ออาทร
      ทั่วทุกภูมิภาค
 • บ้านเอื้ออาทรราชบุรี(เจดีย์หัก)
 • บ้านเอื้ออาทรรามอินทรา-คู้บอน
 • บ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง
 • บ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน1
 • บ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน2
 • บ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน3
 • บ้านเอื้ออาทรมีนบุรี
 • บ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ3
 • บ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า2
 • บ้านเอื้ออาทรบางนา กม.16
 • บ้านเอื้ออาทรคลองถนน
 • บ้านเอื้ออาทรหัวหิน1
 • บ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่
 • บ้านเอื้ออาทรหนองหาร
 • บ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ1
 • ศูนย์การเรียนบ้านเอื้ออาทร
      คลองห้า

 •  ประชาสัมพันธ์
  การประชุม โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

  การประชุม โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ 
  - เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการสำหรับผู้สูงอายุ
  - เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพและการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน
  - เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม
  ้- เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

  ติดต่อสมัครได้ที่ ตัวแทนศูนย์ประสานงาน หมู่ที่ 1 - 8 ตำบล เสาธงหิน  การประชุมกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน (อผส.)
  การประชุมรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ประจำเดือน สิงหาคม 2556 
   

  ชุมชนบ้านเอื้ออาทร@บางใหญ่ซิตี้