หน้าแรก ทั่วไป ข่าวจากคณะกรรมการ ลงประกาศ! แผนที่ ติดต่อเรา

บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้

ข้อมูล
 การเคหะแห่งชาติ
 ตรวจสอบอาคารว่าง
   โครงการบางใหญ่ซิตี้
 ผังโครงการบางใหญ่ซิตี้
 ขนาดส่วนต่างๆของห้อง
 คุณสมบัติและระเบียบการจอง
 แผนที่ตั้งการเคหะแห่งชาติ
 ค้นหาบ้านว่างทุกโครงการ
   ด้วยเทคโนโลยี GIS
 เครื่องมือช่วยคำนวนค่าใช้จ่าย
   ในการผ่อนบ้านเือื้่ออาทร
ข่าวทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์
  นานาสาระ
  เรื่องทั่วไป
  ข่าวสาธารณะสุข
  ข่าวบันเทิง

สถิติผู้เข้าชม

ตลาดเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้

Classified ขายสินค้า (776)
รับจ้าง - งานบริการ (38)
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (1)
อสังหาริมทรัพย์ (870)
ต้องการซื้อ-สินค้า (19)
ต้องการหา-ผู้รับจ้าง (4)
ประกาศอื่นๆ ทั่วไป (664)

ชุมชนเพื่อนบ้าน
 • ตลาดนัดบ้านเอื้ออาทร
      ทั่วทุกภูมิภาค
 • บ้านเอื้ออาทรราชบุรี(เจดีย์หัก)
 • บ้านเอื้ออาทรรามอินทรา-คู้บอน
 • บ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง
 • บ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน1
 • บ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน2
 • บ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน3
 • บ้านเอื้ออาทรมีนบุรี
 • บ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ3
 • บ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า2
 • บ้านเอื้ออาทรบางนา กม.16
 • บ้านเอื้ออาทรคลองถนน
 • บ้านเอื้ออาทรหัวหิน1
 • บ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่
 • บ้านเอื้ออาทรหนองหาร
 • บ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ1
 • ศูนย์การเรียนบ้านเอื้ออาทร
      คลองห้า

 •  ประชาสัมพันธ์
  โครงการบ้านเอื้ออาทรปรับราคาเช่าซื้อขายใหม่

  โครงการบ้านเอื้ออาทรปรับราคาเช่าซื้อขายใหม่
  กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค
  ราคาขายและเงื่อนไขการผอนชำระคาเชาซื้อใหม
  ราคาเงินสดอัตราผอนชำระคาเชาซื้อกักคช.ใหม
  งวดที่ 1งวดที2-13งวดที่ 14-25งวดที่ 26-37งวดที่ 38-49งวดที่ 50-61
  250,000ตามเงินจองของโครงการ18001850190019502000
  390,00026002650270027502800
  395,00027002750280028502900
  400,00027002750280028502900
  410,00028002850290029503000
  420,00028002850290029503000
  430,00029503000305031003150
  440,00029503000305031003150
  450,00031503200325033003350
  460,00031503200325033003350
  470,00032503300335034003450
  บานเอืออาทรนนทบุร(วัดกู3)
  ราคาขายและเงื่อนไขการผอนชำระใหมงวดที62เงินตนคงเหลื(บาท)
  (ใหม)ราคาเงินสอัตราผอนชำระคาเชาซื้อกักคช.ใหม
  งวดที2-13งวดที่ 14-25งวดที่ 26-37งวดที่ 38-49งวดที่ 50-61
  395,000จอง 3,0002,7002,7502,8002,8502,900359,680
  จอง 6,0002,7002,7502,8002,8502,900355,384
  400,000จอง 3,0002,7002,7502,8002,8502,900366,838
  จอง 6,0002,7002,7502,8002,8502,900362,543
  410,000จอง 3,0002,8002,8502,9002,9503,000373,939
  จอง 6,0002,8002,8502,9002,9503,000369,643
  420,000จอง 3,0002,8002,8502,9002,9503,000388,256
  จอง 6,0002,8002,8502,9002,9503,000383,961
  บานเอืออาทชลบุร(นาจอมเทียน)เฟ1-2
  ราคาขายและเงื่อนไขการผอนชำระใหมงวดที62เงินตนคงเหลื(บาท)
  ราคาเงินส(ใหม)อัตราผอนชำระคาเชาซื้อกักคช.ใหม
  งวดที2-13งวดที่ 14-25งวดที่ 26-37งวดที่ 38-49งวดที่ 50-61
  410,000 - 420,0002,8002,8502,9002,9503,000
  430,000 - 440,0002,9503,0003,1003,1503,200


  หมายเหตุ 1.อัตราดอกเบี้ยการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อตามตารางข้างตน
  1.1งวดที่1ไมมีดอกเบี้ี้ย(ตามเงินจองของแต่ละโครงการ)
  1.2งวดที่2-37 (ปที่1-3)คิัี้ดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ7ต่อปี
  1.3งวดที่38-61 (ปที่4-5)คิัี้ดอัตราการผ่อนชำระข้างต้นเป็นการคำนวณตามเงินจองงวดที่ 1 เปนเงิน3,000บาทและ6,000บาท


   

  ชุมชนบ้านเอื้ออาทร@บางใหญ่ซิตี้