หน้าแรก ทั่วไป ข่าวจากคณะกรรมการ ลงประกาศ! แผนที่ ติดต่อเรา

บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้

ข้อมูล
 การเคหะแห่งชาติ
 ตรวจสอบอาคารว่าง
   โครงการบางใหญ่ซิตี้
 ผังโครงการบางใหญ่ซิตี้
 ขนาดส่วนต่างๆของห้อง
 คุณสมบัติและระเบียบการจอง
 แผนที่ตั้งการเคหะแห่งชาติ
 ค้นหาบ้านว่างทุกโครงการ
   ด้วยเทคโนโลยี GIS
 เครื่องมือช่วยคำนวนค่าใช้จ่าย
   ในการผ่อนบ้านเือื้่ออาทร
ข่าวทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์
  นานาสาระ
  เรื่องทั่วไป
  ข่าวสาธารณะสุข
  ข่าวบันเทิง

สถิติผู้เข้าชม

ตลาดเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้

Classified ขายสินค้า (776)
รับจ้าง - งานบริการ (38)
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (1)
อสังหาริมทรัพย์ (870)
ต้องการซื้อ-สินค้า (19)
ต้องการหา-ผู้รับจ้าง (4)
ประกาศอื่นๆ ทั่วไป (664)

ชุมชนเพื่อนบ้าน
 • ตลาดนัดบ้านเอื้ออาทร
      ทั่วทุกภูมิภาค
 • บ้านเอื้ออาทรราชบุรี(เจดีย์หัก)
 • บ้านเอื้ออาทรรามอินทรา-คู้บอน
 • บ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง
 • บ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน1
 • บ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน2
 • บ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน3
 • บ้านเอื้ออาทรมีนบุรี
 • บ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ3
 • บ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า2
 • บ้านเอื้ออาทรบางนา กม.16
 • บ้านเอื้ออาทรคลองถนน
 • บ้านเอื้ออาทรหัวหิน1
 • บ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่
 • บ้านเอื้ออาทรหนองหาร
 • บ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ1
 • ศูนย์การเรียนบ้านเอื้ออาทร
      คลองห้า

 •  ประชาสัมพันธ์
  การเคหะขยายเวลาเปิดจองโครงการบ้านเอื้ออาทร 3 โครงการ

  การเคหะแห่งชาติ ขยายเวลาการเปิดจองทำสัญญาอาคารชุดโครงการบ้านเอื้ออาทร  จำนวน 3 โครงการ ระหว่างวันที่ 6 - 15  ธันวาคม  2553 เวลา 08.30-16.30 น.
   
  ณ บริเวณที่ตั้งโครงการ ประกอบด้วย

    - โครงการบ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง 2 ระยะ 2  ลักษณะอาคารชุด 5 ชั้น เนื้อที่ 33 ตารางเมตร  แบบ 1 ห้องนอน  ตั้งอยู่ ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สถานที่เปิดจอง   ทำสัญญา ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง2 ระยะ 2 อาคาร 35  โทร.084-7139480
   
  - โครงการบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (นาจอมเทียน) ลักษณะอาคารชุด 3 ชั้น เนื้อที่ 33 ตารางเมตร   แบบ 1 ห้องนอน  ตั้งอยู่ กม.155  ซอยนาจอมเทียน 7  ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ใกล้โรงละครอลังการ) โทร. 038-489171-3
   
  - โครงการบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (ศรีราชา1-3) ) ลักษณะอาคารชุด 3 ชั้น เนื้อที่ 33 ตารางเมตร แบบ 1 ห้องนอน  ตั้งอยู่ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. 080-3338001
   
  เอกสารประกอบการทำสัญญาและยื่นขอสินเชื่อ
  1. เงินวางทำสัญญา จำนวน 3,000 บาท
  2. บัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง พร้อมสำเนา  3  ชุด
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าว่าง 1  ชุด
  4. สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส /สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส/สำเนาทะเบียนสมรม/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร 1 ชุด
  5. หนังสือรับรองเงินเดือน (ฉบับจริง) /สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
  6. สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดบ้านเอื้ออาทร ฉบับจริงพร้อมสำเนาทุกหน้า1  ชุด
  7. เอกสารแสดงรายได้ กรณีประกอบอาชีพประจำ สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนและหนังสือรับรองรายได้ (ฉบับจริง) กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้นำรูปถ่ายกิจการร้านค้ามาด้วย  3 ใบ และเอกสารแสดงที่มาของรายได้ เช่น ใบสั่งซื้อสินเค้า ใบเสร็จรับเงินต่างๆ (ถ้ามี)
   

  หมายเหตุ  กรณีอายุเกิน 45 ปี และมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 40,000 บาท ให้หาผู้กู้ร่วมมา 1 ท่าน พร้อมเอกสารประกอบตาม ข้อ 2-7

   

  ชุมชนบ้านเอื้ออาทร@บางใหญ่ซิตี้